Black & White list – Chặn cuộc gọi trên BlackBerry

Black & White list – Chặn cuộc gọi trên BlackBerry

Tin tức

Black & White list – Chặn cuộc gọi trên BlackBerry

Khi sử dụng điện thoại có lẽ sẽ không tránh khỏi những trường hợp nháy máy, gọi trêu… hay không muốn nghe điện thoại của một số người, chính vì vậy chương trình chặn cuộc gọi là một trong những chương trình quan trọng nhát trên máy điện thoại. Mấy bài trước mình đã hướng dẫn chặn cuộc gọi bằng cách thủ công, tuy đơn giản nhưng có lẽ sẽ làm bạn tương đối mất thời gian khi có quá nhiều số phải chặn . Vì vậy mình giới thiệu thêm một chương trình chặn cuộc gọi Black & White list, với cách sử dụng tối ưu và hiệu quả nhất

Giới thiệu chung về chương trình

Tên chương trình : Black & White list

Phiên bản : 1.26

Tính năng Chặn cuộc gọi

Dòng máy hỗ trợ : 72xx, 71xx, 81xx, 83xx, 87xx, 88xx, 89xx, 9xxx

Một vài hình ảnh chương trình:


Download