Ốp lưng moshi cho iphone 3g ,3gs

Ốp lưng moshi cho iphone 3g ,3gs

Ốp lưng moshi cho iphone 3g ,3gs

Ốp lưng moshi cho iphone 3g ,3gs

Ốp lưng moshi cho iphone 3g ,3gs
Sản phẩm Ốp lưng moshi cho iphone 3g ,3gs
Giá 50,000 VNĐ
Phụ kiện đi kèm
Thẻ nhớ
Nơi sản xuất
Bảo hành
Tình trạng máy Mới
Khuyến Mại


ốp lưng Moshi nguyên hộp + 1 miếng dán màn hình xịn ( 3G & 3Gs ) đủ các mầu

http://www.giavu.vn/images/ImgPro/1748.jpg


http://blog.iplease.com.au/wp-content/uploads/2009/08/all-3-x600.png